Charlotte Margiono & Mariangela Santoro

Master: Charlotte MargionoVoice type master: sopranoStudent: Mariangela SantoroVoice type student: soprano Pianist: Ian TindaleComposer: Wolfgang Amadeus MozartOpera: Don GiovanniAria: Mi tradì quell’alma ingrata